Odpowiedź na terapię antyretrowirusową po pojedynczej dawce peripartum Nevirapiny ad

W porównaniu z placebo, poprzednia pojedyncza dawka newirapiny była związana z niższymi wskaźnikami supresji wirusologicznej do mniej niż 50 kopii na mililitr (ale nie wiązała się z niższymi wskaźnikami supresji do mniej niż 400 kopii na mililitr) na podstawie kolejnych antyretrowirusowych leków opartych na nevirapine leczenie w Tajlandii, chociaż to stwierdzenie nie było związane z terminem rozpoczęcia leczenia przeciwretrowirusowego po porodzie.14 Według naszej wiedzy, nie opisano reakcji niemowlęcia na leczenie antyretrowirusowe oparte na newirapinie po podaniu pojedynczej dawki newirapiny. Przeprowadziliśmy prospektywne badanie obserwacyjne zagnieżdżone w randomizowanym badaniu klinicznym, aby ocenić odpowiedzi wirusologiczne u kobiet i niemowląt na leczenie antyretrowirusowe oparte na newirapinie po wcześniejszej ekspozycji na pojedynczą dawkę newirapiny lub placebo w ustaleniu krótkiego przebiegu zydowudyny. Metody
Badanie populacji i monitorowanie
Od marca 2001 r. Do października 2003 r. 1200 kobiet w ciąży w Botswanie, które były zakażone wirusem HIV-1, zostało poddanych randomizacji podczas badania Mashi w zapobieganiu przeniesieniu HIV z matki na dziecko 1.10,15 Przeprowadziliśmy obserwacyjne badanie antyretrowirusowe. leczenie w obrębie randomizowanej kohorty próby rodzicielskiej Mashi. W badaniu Mashi kobiety otrzymywały krótki cykl zydowudyny od 34 tygodnia ciąży do porodu, a pary matka-niemowlę były losowo przydzielane do otrzymywania, podwójnie ślepej próby, pojedynczej dawki newirapiny lub placebo (jedna dawka dla matki na początku poród i jedną dawkę dla niemowlęcia w 48 do 72 godzin po urodzeniu). Matki i ich dzieci były losowo przydzielane do 6 miesięcy karmienia piersią profilaktyką zydowudyną dla niemowląt lub karmienia mieszankami z miesiącem zydowudyny dla niemowląt (zydowudyna dla niemowląt została zatrzymana, jeśli u niemowlęcia zdiagnozowano zakażenie wirusem HIV). W dniu 12 sierpnia 2002 r., W odpowiedzi na zewnętrzne dane, próbę Mashi zmodyfikowano, aby zapewnić pojedynczą dawkę newirapiny wszystkim dzieciom.
Kombinowane leczenie przeciwretrowirusowe z newirapiną i zydowudyną-lamiwudyną (Combivir, GlaxoSmithKline) zostało udostępnione wszystkim kwalifikującym się uczestnikom badania Mashi rozpoczynającego się w październiku 2002 r. Kobiety w ciąży lub po porodzie mające liczbę komórek CD4 + poniżej 200 komórek na milimetr sześcienny lub nabyte niedobory odporności zespół (AIDS) – definiuje chorobę lub oboje kwalifikują się do leczenia przeciwretrowirusowego, podobnie jak niemowlęta zakażone HIV-1, którzy byli młodsi niż 12 miesięcy, których procent limfocytów CD4 + (odsetek CD4 +) był mniejszy niż 25%, lub którzy mieli objawy związane z HIV-1. Nelfinawir, stawudyna i didanozyna były dostępne w przypadkach toksyczności leku lub niepowodzenia wirusologicznej. Botswana Health Development Development Committee oraz Harvard School of Public Health Human Subject Committee zatwierdził badanie. Wszystkie kobiety wyraziły pisemną świadomą zgodę.
Wszystkie kobiety, które zgodziły się wziąć udział i które rozpoczęły leczenie antyretrowirusowe po porodzie w oparciu o newirapinę przed październikiem 2004 r. (Pozwalające na co najmniej 9 miesięcy leczenia przeciwretrowirusowego) zostały włączone do tej analizy. Wszystkie niemowlęta zakażone wirusem HIV, które urodziły się przed badaniem Mashi zostały zmodyfikowane w sierpniu 2002 r. I które rozpoczęły leczenie antyretrowirusowe oparte na newirapinie.
Przed rozpoczęciem leczenia przeciwretrowirusowego, a następnie co 3 miesiące, matki i ich dzieci poddawano klinicznemu i laboratoryjnemu monitorowaniu (liczba komórek CD4 +, pomiary RNA HIV-1 w osoczu, badania hematologiczne, badania chemiczne krwi i testy funkcji wątroby) oraz i ocena przestrzegania leczenia
[więcej w: turhand opole, grant jankowice, aspen fraxiparine ]