Tympanostomijne rurki i wyniki rozwojowe w wieku 9 do 11 lat ad 5

W randomizowanym badaniu klinicznym nie stwierdzono istotnych różnic w charakterystyce pomiędzy badanymi dziećmi w grupie leczonej wcześnie i tymi w grupie z opóźnionym leczeniem lub między 391 dziećmi, które przebadano, a 38 dziećmi, które nie były. Tabela 3 przedstawia charakterystykę kliniczną dzieci poddanych randomizacji; nie było istotnych różnic między grupami leczonymi. Średnie wyniki uczestników badania 32 z 48 miar rozwojowych przedstawiono w Tabeli 4. (Pokazane są tylko wyniki dla Wszystkich problemów na listach kontrolnych zachowań dziecka, a nie na poszczególnych skalach). Randomizowany test kliniczny
Brak znaczących różnic w wynikach faworyzował grupę wczesnego leczenia w grupie z opóźnionym leczeniem, przed lub po dostosowaniu do płci i wieku dzieci, w odniesieniu do działań, dla których normatywne standardowe wyniki nie były dostępne. Przetestowaliśmy pod kątem interakcji, aby ustalić, czy wyniki w którejkolwiek z 48 miar wynikowych różniły się w zależności od tego, czy dzieci spełniały kryteria randomizacyjne badania podczas pierwszego, drugiego czy trzeciego roku życia; czy spełniają kryteria na podstawie obustronnego ciągłego wysięku ucha środkowego, jednostronnego ciągłego wysięku, obustronnego nieciągłego wysięku lub jednostronnego nieciągłego wysięku; oraz, 355 dzieci, które otrzymały testy słuchu podczas jednego lub więcej epizodów wysięku przed poddaniem się randomizacji, czy jedno lub więcej z tych testów miało nieprawidłowe wyniki (jak określono w Tabeli 3) lub wykazało średni próg czystego tonu 30 dB lub więcej lub 40 dB lub więcej. W 10 z 240 przypadków wystąpiły znaczące interakcje; po dostosowaniu do tych interakcji żadne wyniki nie faworyzowały grupy wczesnego leczenia.
Wśród dzieci poddanych randomizacji nie było istotnych różnic w średnich wynikach między tymi, którzy otrzymali rurki tympanostomijne przed ukończeniem trzeciego roku życia (niezależnie od leczenia) a tymi, którzy tego nie zrobili. Nie było również istotnych różnic między średnią oceną dzieci, które przeżyły randomizację, a dziećmi dzieci, u których odrzucono randomizację.
Obserwacyjna kohorta
W podgrupie dzieci, które nie kwalifikowały się do randomizacji, nieskorygowane korelacje między wynikami z każdej z ocen (dla płynności czytania ustnego, dwoje dzieci z klasy 3) zostały wykluczone), a skumulowany czas trwania wysięku z ucha środkowego u dzieci podczas ich pierwszy, drugi i trzeci rok życia oraz ich pierwsze 2 i pierwsze 3 lata życia były mniejsze niż 0,27. W przypadku większości dzieci (142 z 235) korelacje te wynosiły mniej niż 0,10, a dla większości dzieci (183 z 235) korelacje były nieistotne. Po dostosowaniu do zmiennych demograficznych istniały znaczące korelacje między czasem trwania wysięku w jednym lub kilku okresach, a wynikami 4 z 19 formalnych testów i 16 z 28 miar na podstawie sprawozdań rodziców i nauczycieli (dane nie pokazane ). W każdym przypadku dłuższy czas trwania wysięku był związany z mniej korzystnym wynikiem. Jednak odsetek wariancji w wynikach, który został wyjaśniony przez czas trwania wysięku z ucha środkowego, poza tym wyjaśnionym przez zmienne demograficzne, był niski i wynosił od 1,8% do 6,4% (średnia, 3,0%)
[hasła pokrewne: testosteron sterydy cena, okulista w płocku, odczulanie lublin ]
[przypisy: gestamp września, turhand opole, przychodnia gdynia żwirki i wigury ]