Odpowiedź na terapię antyretrowirusową po pojedynczej dawce peripartum Nevirapiny

Pojedyncza dawka newirapiny podczas porodu zmniejsza perinatalne przenoszenie ludzkiego wirusa niedoboru odporności typu (HIV-1), ale często prowadzi do wirusowej oporności na nevirapine u matek i niemowląt. Metody
Przeanalizowaliśmy odpowiedź na leczenie antyretrowirusowe oparte na newirapinie u kobiet i niemowląt, które wcześniej były losowo przydzielane do pojedynczej dawki dobowej newirapiny lub placebo w badaniu w Botswanie, polegającym na zapobieganiu przeniesieniu wirusa HIV-1 z matki na dziecko. Wszystkie kobiety leczono przedporodową zydowudyną. Pierwszorzędowym punktem końcowym dla matek i niemowląt było niepowodzenie wirusologiczne podczas 6-miesięcznej wizyty po rozpoczęciu leczenia antyretrowirusowego, oszacowanej w grupach metodą Kaplana-Meiera.
Wyniki
Spośród 218 kobiet, które rozpoczęły leczenie przeciwretrowirusowe, 112 otrzymało pojedynczą dawkę newirapiny, a 106 otrzymało placebo. W trakcie 6-miesięcznej wizyty po rozpoczęciu leczenia przeciwretrowirusowego 5,0% kobiet, które otrzymywały placebo, miało niewydolność wirusologiczną, w porównaniu z 18,4% osób, które otrzymały pojedynczą dawkę newirapiny (P = 0,002). Spośród 60 kobiet, które rozpoczęły leczenie przeciwretrowirusowe w ciągu 6 miesięcy po otrzymaniu placebo lub pojedynczej dawki newirapiny, żadna z kobiet w grupie placebo i 41,7% w grupie z newirapiną nie osiągnęła wady wirusologicznej (P <0,001). Natomiast wskaźniki niepowodzeń wirusologicznych nie różniły się istotnie pomiędzy grupą placebo i grupą newirapiny wśród 158 kobiet rozpoczynających leczenie przeciwretrowirusowe 6 miesięcy lub dłużej po porodzie (odpowiednio 7,8% i 12,0%, P = 0,39). Trzydzieści niemowląt również rozpoczęło leczenie przeciwretrowirusowe (15 w grupie placebo i 15 w grupie newirapiny). Wirusowa niewydolność podczas 6-miesięcznej wizyty wystąpiła u znacznie większej liczby niemowląt, które otrzymały pojedynczą dawkę newirapiny niż u niemowląt, które otrzymywały placebo (P <0,001). Obserwacje matki i noworodka nie zmieniły się jakościowo w ciągu 12 i 24 miesięcy po rozpoczęciu leczenia przeciwretrowirusowego.
Wnioski
Kobiety, które otrzymywały pojedynczą dawkę newirapiny, aby zapobiegać perinatalnemu przeniesieniu wirusa HIV-1, miały wyższą częstość niepowodzeń wirusologicznych w następstwie leczenia antyretrowirusowego opartego na nevirapine niż kobiety bez uprzedniego narażenia na newirapinę. Jednak miało to miejsce tylko wtedy, gdy rozpoczęto leczenie przeciwretrowirusowe oparte na nevirapine w ciągu 6 miesięcy po otrzymaniu pojedynczej dawki dobowej newirapiny. (Numer ClinicalTrials.gov, NCT00197587.)
Wprowadzenie
Newirapina pozostaje kluczowa w zapobieganiu przenoszeniu wirusa zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności typu (HIV-1) z matki na dziecko oraz w skojarzonym leczeniu przeciwretrowirusowym w większości krajów rozwijających się.1,2 Newirapina podawana jest matce w jednej dawce, a jedna w drugiej. noworodek zmniejsza przenoszenie HIV-1 z matki na dziecko o 41 do 47%, 3,4 i znacznie ponad 875 000 kobiet i niemowląt otrzymało pojedynczą dawkę newirapiny.5 Jedna dawka newirapiny jest kamieniem węgielnym zalecanego schematu leczenia przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), aby zapobiec przenoszeniu zakażenia z matki na dziecko wśród kobiet, które nie mają dostępu do leczenia przeciwretrowirusowego i wśród osób niespełniających kryteriów leczenia.1 Jednakże oporność na newirapinę wykrywa się (przy użyciu standardowych technik genotypowania) w ciągu 20 lat. 69% kobiet6-10 i 33-87% niemowląt11,12 po ekspozycji na pojedynczą dawkę newirapiny w okresie okołoporodowym (rzadziej u zakażonych HIV niemowląt, które również otrzymały krótki cykl profilaktyki zydowudyną13)
[hasła pokrewne: fotonet tychy, bhmed świdnica, przychodnia gdynia żwirki i wigury ]