Różnice w stosowaniu warfaryny i doustnych leków przeciwzakrzepowych w migotaniu przedsionków

width=300Znaczenie kliniczne

• Wzorce stosowania leków przeciwzakrzepowych w migotaniu przedsionków po wprowadzeniu bezpośrednich doustnych antykoagulantów (DOAC) są nieznane, a koszt tej nowej klasy leków nie został zbadany na poziomie krajowym.
• Nastąpił gwałtowny wzrost stosowania DOAC z odmianami w stosowaniu warfaryny i DOAC opartymi na czynnikach socjodemograficznych i klinicznych.
• Nastąpił wzrost zarówno ogólnych, jak i zewnętrznych kosztów związanych z korzystaniem z DOAC.

Niewiele wiadomo na temat krajowych schematów zażywania antykoagulantów wśród pacjentów z migotaniem przedsionków po dostępności bezpośrednich doustnych antykoagulantów (DOAC) i związanych z tym konsekwencji dla wydatków na opiekę zdrowotną.

Metody

Ankieta panelu wydatków medycznych, badanie reprezentujące kraj, zbiera szczegółowe informacje na temat używania leków na receptę, kosztów i diagnoz medycznych. Dorośli z migotaniem przedsionków zostali oszacowani (stosując kody ICD-9 i auto-raport) w latach 2010-2014. Przeanalizowaliśmy proporcje pacjentów otrzymujących warfarynę i DOAC ogółem oraz przez grupy socjodemograficzne i kliniczne. Całkowite wydatki na leki i wydatki z kieszeni zostały obliczone, dostosowując się do USD za 2014 rok.
[więcej w: grybobibobi, choroby genetyczne przykłady, aspen fraxiparine ]