Zagrożenia dla środowiska związane ze środkami anestetycznymi chlorofluorowęglowymi

11 lutego 1992 r. Prezydent George Bush ogłosił, że Stany Zjednoczone przyspieszą wycofywanie wielu chlorofluorowęglowodorów. Decyzja ta została podobno oparta na badaniu Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, które ujawniło, że poziom ozonu w stratosferze zmniejsza się na półkuli północnej. W tym względzie wydaje się właściwe rozważenie zagrożeń środowiskowych związanych ze stosowaniem medycznym chlorofluorowęglowodorów, szczególnie tych stosowanych w znieczuleniu i podawanych drogą wziewną, takich jak enfluran i izofluran. Po podaniu śródoperacyjnym środki te są zwykle uwalniane do atmosfery. Należy ocenić ilość środków uwolnionych w ten sposób oraz wpływ tej praktyki na środowisko.
Jeżeli medyczne zastosowanie chlorofluorowęglowodorów w znacznym stopniu przyczynia się do zawartości tych chemikaliów w atmosferze, należy opracować systemy odzyskiwania ich z gazów uwalnianych z sali operacyjnej. Chłodzenie wydychanych gazów może pozwolić na ich gromadzenie przez kondensację. Ponadto oczyszczenie otrzymanych ciekłych chlorofluorowęglowodorów metodą destylacji frakcjonowanej lub innymi metodami może nawet doprowadzić do ich recyklingu.
Robert A. Hendrix, MD
University of Pennsylvania Medical Center, Filadelfia, PA 19104
[patrz też: mickey garage, turhand opole, denmed toruń ]